Sikkerhetssystemer
PDlabs tilbyr konsulenttjenester innen sikkerhetskritiske systemer. Vi har bred erfaring fra applikasjoner for olje- og gassproduksjon og jernbanesignalering. Atskillige systemer og delsystemer er spesifisert, designet og analysert, mange av disse med SIL 4-krav (Safety Integrity Level 4).
Erfaringsområdene omfatter blant annet:

Olje- og gassproduksjon
 • Analyser av undervannskontrollsystem
 • Spesifikasjon og utvikling av prosessnedstengningssystem
 • SIL-verifikasjon av prosessnedstengningssystem
 • Instrukser for utvikling av sikkerhetssystemer
 • Forberedelser til SIL-sertifisering i henhold til IEC 61508/IEC 61511/OLF070.

Jernbanesignalering
PDlabs har arbeidet med en lang rekke systemer og produkter for jernbanesignalering:
 • ATP-ombordsystemer, inkludert ERTMS
  (European Rail Traffic Management System)
 • Odometri
 • Balistransmisjon (EuroBalise)
 • ERTMS Wayside-system
 • Koder for kritisk toginformasjon (ERTMS - LEU)
 • Objektstyring
 • Programmerings- og testverktøy
Vi har bidratt med kompetanse og tjenester innenfor:
 • Sikkerhetsanalyser og gransking (inkludert FMEA, FTA)
 • Hazard- og risikoanalyser
 • Sikkerhetskrav og spesifikasjoner
 • Systemdesign og implementering
 • Verifisering og validering
 • Forberedelser for sertifisering