Embeddedsystemer
PDlabs har spesifisert og utviklet maskinvare, programvare og kommunikasjonsløsninger for en rekke anvendelser innen telekommunikasjon, industriell automasjon, energidistribusjon og kontrollsystemer for olje/gass og jernbane. Vi tilbyr konsulenttjenester i forbindelse med konseptstudier, design og implementering av smarte produktløsninger.

Eksempler på applikasjoner og produkter:
 • Styring og overvåkning av elektrisk kraftdistribusjon
 • GSM-baserte meldings- og styresystemer
 • Kortholdsradio (Bluetooth)
 • Radiolinjeutstyr
 • Satellitterminaler
 • Kryptert militærradio
 • Videokonferanseutstyr

PDlabs har bidratt med kompetanse og tjenester innenfor:
 • Programvareutvikling
 • Utvikling testutstyr og automatisering av tester
 • Embedded systemutvikling og hardwarenær programvare
 • Trådløs og trådbundet kommunikasjon
 • Kommunikasjonsprotokoller
 • Signalprosessering og styresystemer – kodeteori